FAALİYET ALANLARIMIZ

  • Anahtar teslim bazında dizayn, imalat, montaj, elektrik, otomasyon ve devreye alma dahil olarak aşağıda belirtilen taahhüt hizmetleri
  • Atık gazların içinde bulunan ısının buhar (veya sıcak su) elde edecek şekilde geri kazanılması (Reküperatör tesisleri)
  • Madencilik ve kimyasal proses sistemleri
  • Cam ve maden ergitme fırınları çelik ve refrakter işleri
  • Kırma, eleme tesisleri
  • Bantlı, vidalı, paletli, havalı götürücüler
  • Bantlı, vidalı, paletli, vargel, yıldız besleyiciler
  • Tanklar, bunkerler, silolar
  • Bantlı ve zincirli elevatörler
  • Seperatörler ve siklonlar
REFERANSLARIMIZ